• Zdjęcia ukośne

  • Pięć perspektyw

  • Przestrzeń 360°

  • Inteligentne miasta

ZASADA POZYSKIWANIA ZDJĘĆ

W JEDNEJ CHWILI REJESTRUJEMY OBRAZ
Z 5 NIEZALEŻNYCH KAMER + SKANING LASEROWY

POJEDYNCZE ZDJĘCIA PRZETWORZONE DO ORTOFOTOMAPY

APLIKACJA WEBOWA

PREZENTACJA OFERTY INWESTYCYJNEJ MIASTA

Wykorzystanie zdjęć ukośnych do opracowania publikacji, przedstawiającej zabytki, tereny zrewitalizowane, atrakcyjne lokalizacje i ciekawe obszary inwestycyjne miasta Bytom